Now showing items 1-1 of 1

  • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

    Rusková, Miroslava
    Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...