Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

    Látalová, Jana
    Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž je pozornost zaměřena na klíčové oblasti, ...
  • Teorie údržby a spolehlivost 

    Novák, Marek
    Tato práce je zaměřena na teorii údržby a spolehlivost. Otázka údržby a spolehlivosti je velmi důležitá při provozu strojů, zařízení atd. a její řešení může vést ke snížení provozních nákladů. V práci jsou popsány základní ...