Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Vaněk, Vojtěch
    Cílem bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci novostavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie v rozsahu provádění stavby. Bytový dům se nachází v městské části Krasice ve městě Prostějov. ...
  • Studentský dům na Starém Brně 

    Burešová, Jana
    Koncept: vytvoření nové " KLIDNÉ ULICE" konkurující ulici Křížové( ruch, množství aut), vytvoření nových veřejných a poloveřejných prostorů plných barev, zeleně a ploch odpočinku.