Now showing items 1-1 of 1

  • Instrukcemi řízené celulární automaty 

    Bendl, Jaroslav
    Tato práce se zabývá návrhem nového konceptu řízení celulárního automatu založeného na tzv. instrukcích. Instrukci lze chápat jako určité pravidlo ověřující stavy předem definované skupiny buněk v sousedství vyšetřované ...