Now showing items 1-7 of 7

 • Financování výzkumu a vývoje inovativních technologií v České republice 

  Dušková, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na dotační příležitosti podpory výzkumu a vývoje malých a středních podniků v České republice z prostředků Evropské unie. Toto téma je řešeno zejména z pohledu řízené změny ve firmě a rizik s ...
 • Implementace systému Total Quality Managementu v malé nebo středně velké společnosti poskytující služby 

  Hemerka, Jakub
  Úspěch společnosti poskytující služby je závislý na efektivním využití kvalifikovaných lidských zdrojů. Na rozdíl od výrobní společnosti u firmy poskytující služby není vždy proveditelné zcela standardizovat výstupy, proto ...
 • Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti 

  Kintrová, Hana
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení komunikačního mixu vybrané společnosti Farao, spol. s r. o. a návrh pro jeho zlepšení s cílem zlepšit současné postavení společnosti na trhu, a především její vnímání zákazníky. ...
 • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

  Doležalová, Eva
  Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti v návaznosti na jeho aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na dostupné zlepšovací ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti MONTIX, a.s. v návaznosti na její aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na cíle práce ...
 • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

  Jablonická, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...