Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza nízkomolekulárních proteinů metodou SDS-PAGE v ječmeni během sladování 

  Myslivcová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá analýzou nízkomolekulárních proteinů v ječmeni během sladování metodou SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na PR proteiny, konkrétně LTP proteiny a thioniny, které jsou zmiňovány v souvislosti s ...
 • Fusarium Mycotoxins Stability during the Malting and Brewing Processes 

  Piacentini, Karim Cristina; Běláková, Sylvie; Benešová, Karolína; Pernica, Marek; Savi, Geovana; Rocha, Liliana; Hartman, Ivo; Čáslavský, Josef; Corra, Benedito (MDPI, 2019-05-07)
  Mycotoxins are widely studied by many research groups in all aspects, but the stability of these compounds needs further research for clarification. The objective of this study is to evaluate deoxynivalenol and zearalenone ...
 • Proteomické studie ječmene související s výrobou piva 

  Benkovská, Dagmar
  Tato práce se zabývá proteomickými studiemi ječmene v souvislosti s výrobou piva. Ječmen patří mezi nejvýznamnější plodiny na světě a je využíván hlavně pro sladovnické účely, nejčastěji pro pivovarnictví. Studium proteinů ...
 • Sledování obsahu enzymů v pšeničném sladu 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu technologie sladování na obsah hydrolytických enzymů -amylasy a -amylasy. Dalším cílem byl výběr odrůdy pšenice s nejvyšší aktivitou enzymů -amylasy a -amylasy. Bylo hodnoceno několik ...
 • Změny proteinového profilu v průběhu sladování ječmene 

  Šopíková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem změn proteinového profilu ječmene během procesu sladování. Podstatná část práce se věnuje proteomické identifikaci ječných proteinů, které se během sladování mění, stávají se stabilnějšími ...