Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řízení neziskové organizace v resortu školství 

    Vaňorek, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je navrhnout optimalizaci činností managementu neziskové or-ganizace v resortu školství pro efektivní průběh činností a rozhodování managementu. Teoretické poznatky o této studii jsou porovnány s ...