Now showing items 1-7 of 7

 • Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera 

  Matys, Lukáš
  Diplomová práce Analýza činnosti vrcholového manažera na základě teoretických východisek analyzuje skutečnou práci lidí postavených ve vyšších pozicích firemní struktury. Na základě dotazníkového šetření a následných ...
 • Leadership a management 

  Ševčíková, Jana
  Diplomová práce Leadership a management podává nejen teoretický obraz o problematice leadershipu a managementu ve všeobecném pohledu, nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost, kterou je nejmenovaná advokátní kancelář. ...
 • Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví 

  Martinovičová, Dana; Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Manažerská odpovědnost je přímo spojena s výkonem jednotlivých manažerských funkcí. Mezi nejzávažnější rizika při řízení podnikatelských subjektů patří z právního pohledu osobní odpovědnost vrcholových manažerů. Jedním z ...
 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Návrh na změnu přístupu managementu k pracovníkům na výrobním pracovišti 

  Machalová, Šárka
  Bakalářská práce analyzuje management a řízení pracovního výkonu firmy „XY, a.s.”. Po představení společnosti jsou v teoretické části vysvětleny pojmy v oblasti managementu, stylů řízení, manažerských funkcí, výkonů ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Rosenberg, Jan
  Diplomová práce pojednává o změně systému řízení vybrané společnosti. Předmětem této práce je výběr vhodných analýz, provedení analýzy současného stavu a návrh systému řízení podle manažerských funkcí. Výsledkem práce jsou ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Škvařilová, Hana
  Předmětem diplomové práce je anaýza a návrh systému řízení vybraného podniku podle manažerských funkcí. V práci je obsažena i strategická analýza, která je součástí analýzy podniku. Obsahuje návrhy a doporučení ohledně ...