Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Návrh monitorování sítě společnosti 

  Hopp, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu monitorování kybernetických bezpečnostních událostí v instituci a analýzou bezpečnostních politik instituce. Na základě analýzy pak návrhy změn nastavení monitorovacích systémů, ...
 • Návrh systémového řízení inteligentního domu a jeho zabezpečení 

  Valentová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu systémového řízení inteligentního domu, s důrazem kladeným na celkové zabezpečení systému z hlediska informační, síťové i fyzické bezpečnosti. Návrh je vytvořen a základě požadavků ...
 • Zavádění řízení informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Procingerová, Lucie
  Předkládaná diplomová práce vychází z poznatků informační bezpečnosti a jejího řízení. Práce je členěna do dvou částí. První část poskytuje teoretická východiska, definice a terminologii v souvislosti s řízením informační ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací ve firmě. Obsahuje základní teoretické poznatky a pojmy z bezpečnosti informačních systémů a popisuje normy ČSN ISO/IEC řady 27000. Na ...