Now showing items 1-2 of 2

  • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

    Chalupa, Pavel
    Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
  • Studie řízení neziskové organizace v resortu školství 

    Vaňorek, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je navrhnout optimalizaci činností managementu neziskové or-ganizace v resortu školství pro efektivní průběh činností a rozhodování managementu. Teoretické poznatky o této studii jsou porovnány s ...