Now showing items 1-7 of 7

 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

  Kaufmannová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Štoky 

  Mužatková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření obce Štoky v letech 2007-2011. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. Druhá část se zabývá ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Stejskalová, Pavla
  Bakalářská práce pojednává o tématu zhodnocení hospodaření obce, konkrétně o městě Světlá nad Sázavou. V první části práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je provedena analýza rozpočtových příjmů a výdajů daného ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Pohořelice 

  Svojanovská, Iveta
  Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření obce Pohořelice“ se zabývá problematikou přerozdělování finančních prostředků v rámci soustavy veřejných rozpočtů. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o obci, ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Loucká, Vendula
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření města Jaroměřice nad Rokytnou. V letech 2011–2015 zhodnotím, jak obec hospodařila se svými prostředky. První části, část teoretická, se zabývá vysvětlením odborných ...