Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výnosnosti primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu 

    Vašíčková, Soňa
    Diplomová práce se zabývá analýzou výnosnosti primárních emisí akcií tzv. IPO - Initial Public Offering na českém kapitálovém trhu. Teoretická část práce se zabývá především vymezením základních pojmů a problematikou ...
  • Prvotní veřejné nabídky akcií v ČR 

    Hozák, Sebastian
    Tato bakalářská práce se zabývá prvotní veřejnou nabídkou akcií, též známou pod anglickou zkratkou IPO, která je jedním ze způsobů financování společnosti. V úvodu této práce je teoretická část, která vysvětluje základní ...