Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni 

    Durchan, Vladimír
    Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu modifikace podávání povinných i dobrovolných hlášení o události na národní úrovni. V první části práce je popsán databázový systém ECCAIRS a také legislativa, která se týká ...