Now showing items 1-1 of 1

  • Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody 

    Lízalová, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně ...