Now showing items 1-5 of 5

 • Design elektrického nádražního vozíku 

  Skotnica, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu Elektrického nádražního vozíku. Součástí práce je rešeršní část, která se zabývá historickým pozadím, současnými produkty, trendy, technickými specikacemi a možnostmi aplikací ...
 • Design elektrického nízkozdvižného vozíku pro stojící obsluhu 

  Galba, Marian
  Práce se zabývá návrhem elektrického nízkozdvižného vozíku se stojící obsluhou a navrhuje řešení současné situace, kdy jsou do popředí stavěny technické parametry vozíků na úkor ergonomických požadavků pracovníka. Zároveň ...
 • Manipulační zařízení pro skleněné tabule 

  Skutil, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního zařízení pro skleněné tabule, které umožní přepravu tabulí po části haly mezi šikmými přepravními stojany a pracovištěm. V práci je provedeno konstrukční ...
 • Paletový vozík 

  Paulíček, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh paletového vozíku vybaveného mechanismem, který umožní naložení vozíku do dodávky. Vozík je navržen na ručně-hydraulický pohon vidlic a je dimenzován na zatížení 1000 kg. V rešeršní ...
 • Vůz pro přepravu eurokošů 

  Štěpán, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce tažených vozíku pro eurokoše a jiné paletové jednotky. Tato práce je zaměřena na přehled současných produktů, na konstrukci vozíku a stanovení geometrie a konstrukce řízení.