Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o. 

  Holáňová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzování současného stavu skladování a manipulace s materiálem ve firmě MINEWORKS s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis dané problematiky. V praktické části je analyzován současný ...
 • Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě SEJONG Czech, s.r.o. 

  Schwarz, Adam
  Tato práce má za úkol analyzovat současný stav skladování a manipulace s materiálem ve vybrané firmě a na základě toho poskytnout a popsat návrh možného vylepšení, které by bylo možné v podniku aplikovat. V teoretické části ...
 • Analýza manipulace s materiálem a skladování ve zvolené strojírenské firmě 

  Hlídek, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav skladování a manipulace s materiálem ve firmě SIGMAPUMYPY HRANICE, s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis dané problematiky. V praktické části je analyzován současný ...
 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Dispoziční řešení malé obrobny v rámci dané firmy 

  Urban, Antonín
  Tato práce se zabývá tvorbou návrhu dispozičního řešení obrobny součásti pro uložení ložiska při ročním nákladu 70000 ks/rok. Teoretická část se zabývá problematikou spojenou s návrhy výrobních provozů. V praktické části ...
 • Drapákové zařízení rypadla 

  Fiala, Petr
  V této bakalářské práci je navrhnut polypový drapák, schopný manipulovat s různorodými materiály. Obsahem práce je koncept tohoto zařízení s novým tvarem. Nalezneme zde technické zpracování částí drapáku a potřebné výpočty. ...
 • Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky 

  Šabata, Radek
  ŠABATA Radek: Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky S rostoucí poptávkou po flexibilních výfukových hadicích firmy WESTFALIA Metal s.r.o. se její výrobní kapacita vnitřních koncových dílů pro hadice přibližuje svému ...
 • Možnosti realizace pohonu těžkých sklápěčů 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu pohonu sklápěcích zařízení, určených ke sklápění kusů o velkém objemu a hmotnosti (řádově jednotky až desítky tun). Kromě souboru základních teoretických poznatků s ...
 • Návrh optimalizace skladového hospodářství 

  Fiala, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení systému práce ve skladovém hospodářství ve firmě Thermona spol. s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti GS plus s. r. o. 

  Fiala, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku GS plus s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia 

  Váňa, Viktor
  Hlavním cílem studie je racionalizovat uspořádání výroby a způsoby manipulace v podniku AVL Moravia s.r.o. na základě analýzy intenzity materiálového toku. Ze získaných poznatků je navrženo nové uspořádání výroby a ekonomické ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Projekt výrobního systému ve vybraném výrobním úseku 

  Liška, Radomír
  Diplomová práce je zaměřena na projekt výrobního systému, analýzu materiálového toku výrobního systému ve společnosti ABC s.r.o. Součástí je zjištění kritických míst a návrh na jejich odstranění. Teoretická část obsahuje ...
 • Racionalizace manipulační dílny 

  Vičar, Miroslav
  Cílem této studie je dosažení výrazné racionalizace výrobního a montážního závodu firmy Cargo Van Brno. Při návrhu nového dispozičního řešení výrobních prostor bylo dostáno všech stanovených omezení od vedení společnosti ...
 • Třídící lopaty pro zemní stroje 

  Pečová, Monika
  V této bakalářské práci je vysvětlen pojem třídící lopata a rozdělení dle konstrukce. Nalezneme zde porovnání jednotlivých konstrukcí s jejich parametry. Práce zahrnuje také vlastní 3D návrh třídící lopaty. Zařízení je ...
 • Zvedací zařízení za traktor 

  Smrček, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konstrukce zvedacího zařízení za traktor, které bude použito k manipulaci s materiálem. Úvodní část práce obsahuje rozdělení zvedacích zařízení agregovaných s traktorem a dále popisuje ...