Now showing items 1-18 of 18

 • Architektonický manuál pro Znojmo 

  Veselý, Josef
  Tato diplomová práce si klade za cíl popsat urbanistický vývoj královského města Znojma od jeho počátku až po součanost a zmapovat ustálené architektonické a urbanistické principy. Dále si klade za cíl charakterizovat ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-II 

  Marek, Tomáš
  Úkolem práce bylo osvojení a popsání správného postupu při vytváření základních součástí v systému SolidWorks. Tyto základní poznatky užít pro vytvoření knihovny standardních dílů používaných v procesním inženýrství, ...
 • Franchisingový koncept pro rozvoj autoservisu 

  Konečný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností expanze a rozšíření stávajícího podnikání vybudováním franchisingového řetězce. V České republice je vytvoření vlastního franchisingového konceptu doposud vzácnosti, protože tato možnost ...
 • Generátor manuálu instrukční sady 

  Křen, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením generátoru manuálu instrukční sady, který je součástí projektu Lissom. Model mikroprocesoru je popsán v jazyce ISAC pro popis architektury mikroprocesoru i instrukční sady, kde ...
 • Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390 

  Pekárek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá analyzátorem výkonu Hioki 3390. Práce obsahuje nastavení, základní operace a funkce přístroje. Na konci bakalářské práce je vypracován vzorový protokol, který byl změřený pomocí HIOKI 3390.
 • Manuál 

  Klusová, Katarína
  Směsice symbolů, autorit a teorií, které člověk dnešní společnosti vstřebává je pro mnohé zmatečným zdrojem manuálů jak se svým životem zacházet, rozhodovat se, nebo kterou politickou stranu volit. Zároveň přesně tyto ...
 • Program FEMM - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Pešek, Michal
  Práce je zaměřena na seznámení uživatelů s prací v programu FEMM. Ten slouží k řešení dvou rozměrných, nízkofrekvenčních elektromagnetických úloh. Měla by umožnit i studentům, kteří nejsou zběhlí s prací v programech v ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu 

  Pavlík, Jakub
  Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 60 

  Melkes, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukových manuálů a simulace pro digitální fotoaparát Canon IXUS 60. Hlavní učel manuálů je podpora výuky na univerzitě třetího věku, proto je důraz kladen na  přehlednost. Simulace ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady NIKON 

  Sapák, Marek
  Tato práce se zabývá tvorbou manuálu a simulátoru digitálního fotoaparátu Nikon D300. Tyto výukové materiály jsou určené pro výuku Univerzity třetího věku VUT v Brně a pro případné zájemce o koupi tohoto modelu. Manuál ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC FZ7 

  Bielik, Branislav
  Bakalářská práce Simulátor a trenažér digitálních fotoaparátů řady Panasonic FZ7 se zabývá návrhem a realizací výukových manuálů a trenažéru pro tento digitální fotoaparát. Aplikace bude sloužit na podporu výuky na Univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Sony DSC-P73/593 Cybershot 

  Doležel, Zdeněk
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou manuálu, a simulátora a trenažéru fotoaparátu Sony DSCP73/593 Cybershot. Materiál je vytvorený pre Univerzitu tretieho veku v Brne. Manuál bližšie popisuje funkcie fotoaparátu, simulátor ...
 • Simulátor GateCycle a jeho aplikace 

  Svoboda, Adam
  Hlavná náplň tejto práce je oboznámenie so softvérom GateCycle od spoločnosti General Electric a jeho následná aplikácia na simulovanie industriálneho parného kotla produkujúceho 120 t pary za hodinu. Dizajn práce je vo ...
 • Stavebně technologický projekt objektů skládky Úholičky 

  Doubek, Rostislav
  V této diplomové práci jsou řešeny dva ocelové rámové objekty skládky Úholičky. Cílem je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu. Hlavními tématy pro vybrané technologické etapy jsou širší dopravní vztahy, ...
 • Stavebně technologický projekt parkovacího objektu v Brně 

  Družbík, Michal
  V diplomové práci jsou obsaženy hlavní části stavebně technologického projektu parkovacího domu na ulici Panenské v Brně. Je zde zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • There's black and white, day and night, good and evil, yin and yang. It all just balances itself out. 

  Ilič, Risto
  Bakalářská práce s názvem “There’s Black and White, Day and Night, Good and Evil, Ying and Yang” navazuje na tříletou existenci kolektivu “Ugly Brno” a jeho tvorbu, která vychází ze stále aktuálního, místního fenoménu ...
 • Veřejná prostranství města Brna - teoretická práce 

  Lelkes, Ivana
  Diplomová práca sa venuje problematike verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna. Tieto priestory majú výborné predpoklady pre to, aby sa stali atraktívnymi miestami spríjemňujúcimi každodenné užívanie a umožňujúcimi ...
 • Využití profesionálního softwaru HTRI při návrhu výměníku tepla 

  Šimeček, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo seznámení se s komerčním programem HTRI, který je určen k návrhu a kontrole zařízení na výměnu tepla. S jeho pomocí pak byly navrženy a / nebo zkontrolovány celkem čtyři druhy výměníků tepla a ...