Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní trendy v oblasti převodových systémů 

    Macháček, Jakub
    Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální trendy převodových systémů pro osobní automobily. Úvod práce je věnovaný rozdělení převodovek. Poté následuje podrobný popis jednotlivých konstrukcí převodovek, včetně způsobu ...
  • Převodovky automobilů 

    Glatter, Willi
    Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...