Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace procesu svařování HSS v prostředí JE 

    Charvátová, Eliška
    Bakalářská práce srovnává ruční a mechanizovaný způsob svařování při výrobě heterogenního svarového spoje. Vzorky byly svařeny z austenitických a feriticko-perlitických základních materiálů za použití stejného typu ...
  • Oprava TS trubek parogenerátoru ručním svařováním 

    Zeman, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá opravou teplosměnných trubek parogenerátoru Jaderné elektrárny Dukovany. Vady v materiálu kolektoru parogenerátoru byly takového rozsahu, že bylo nutné přistoupit k ruční opravě pracovníky uvnitř ...