Now showing items 1-19 of 19

 • Kompletní technologie výroby součástky charakteru ojnice. 

  Hanáček, Jiří
  Návrh technologie výroby ojnice pro kusovou výrobu se zaměřením na frézování, za pomoci řídícího systému Heidenhain iTNC 530, CAD/CAM software SolidWorks a SolidCAM.
 • Kompozitní materiály používané při výrobě automobilů 

  Rendek, Marek
  Bakalárska práca pojednáva o použití jednotlivých druhov kompozitov v odvetviach automobilového priemyslu. V prvej časti je zameraná na úvod do problematiky kompozitných materiálov, spôsoby výroby, ich výhody a nevýhody. ...
 • Konstrukčně-výrobní řešení upínacího přípravku 

  Okáč, Petr
  Diplomová práce se zabývá různými aspekty konstrukčně - výrobního řešení upínacího přípravku v podmínkách malé výrobní firmy. V diplomové práci jsou rozebrány problémy, se kterými se autor práce při malosériové a kusové ...
 • Nasazení laserové technologie v podmínkách zakázkové výroby 

  Popela, Martin
  Práce je zaměřena na teoretický rozbor a fyzikální popis technologie laserového paprsku. Pojednává o možnostech a konkrétních metodách laserových technologií z hlediska opracování kovů, detailně se věnuje CO2 laseru z ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Jelínek, Petr
  V této bakalářské práci se pojednává o současných emisních normách, které stěžují výrobcům traktorů vývoj nových motorů a o technologiích, které účinně snižují škodlivé látky ve výfukových plynech a jednotlivých výrobcích ...
 • Projekt logistické koncepce s možností integrace 

  Hošková, Klára
  Tato diplomová práce ze zabývá návrhem logistické koncepce společnosti s možností její integrace. Jsou zde rozebrány jednotlivé teoretické podklady pro poznání a analýzu problematiky současné situace. V analytické části ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Ružbacký, Bohumil
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analyzování problémů v průběhu problémů během vyřizování průběhu zakázky ve vybrané firmě, která se zabývá zakázkovou výrobou lisovaní termoplastů vstřikováním. Součástí práce je návrh ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Radkovič, Martin
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem Alca plast s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se výrobou sanitární techniky. Bakalářská práce analyzuje současný průběh zakázky ...
 • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky 

  Miklík, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobní logistiku a materiálové toky v logistickém řetězci. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, týkající se výrobní logistiky a materiálových toků. Analytická část popisuje současnou ...
 • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci 

  Ondryáš, Marek
  Bakalářská práce se věnuje optimalizaci materiálových toků ve výrobní části společnosti XYZ s.r.o. Teoretická část práce se zabývá objasněním základních pojmů a metod, které se týkají materiálových toků v podniku. Hlavním ...
 • Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu 

  Vaňous, Petr
  Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Lévek, Martin
  Diplomová práce analyzuje materiálový tok, pracoviště a plýtvání v rámci výrobního procesu ve vybraném podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Druhá část se věnuje analyzování současného stavu ...
 • Technologický projekt výroby hřídele 

  Veselý, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Technologický projekt výroby hřídele se zabývá problematikou obráběcích procesů za účelem realizace výroby v podmínkách sériové výroby, a to na základě výkresu součásti, kdy je postupně stanoven ...
 • Technologie výroby náhradního dílu 

  Přivřel, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou náhradního dílu „rohatka“ pro kusovou výrobu. Práce obsahuje rozbor technologičnosti originálního dílu, návrh konstrukce náhradní součásti a obráběcích metod pro ...
 • Vinařství 

  Trachtulcová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je novostavba vinařství umístěná v obci Polešovice ve Zlínském kraji. Objekt vinařství obsahuje část výrobní, ubytovací, společenskou a administrativní. Objekt je samostatně stojící se dvěma ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice 

  Javorský, Tomáš
  Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer u obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG34 zpracována studie, kterou práce rozšiřuje o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro ...
 • Vliv vodního součinitele na vlastnosti vápenných malt 

  Kurfürstová, Nela
  Diplomová práce podává stručný popis v oblasti tradičních technologií přípravy vápenných malt pro obnovu fasád historických objektů. Teoretická část práce je zaměřena na přípravu vápenných malt tradičními postupy, použití ...
 • Výroba a ostření vrtacích nástrojů na CNC brusce Reinecker 

  Kriegsmann, Radim
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnosti a výhody výroby a ostření řezných nástrojů na nástrojové CNC brusce Reinecker. Tyto možnosti a výhody budou demonstrovány při výrobě vrtacího nástroje, který se používá pro ...
 • Výroba masivních odlitků - technologie výroby 

  Návrat, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby masivních ocelových odlitků a snaží se vysvětlit hlavní specifika této výroby. Práce je proto zaměřená na rozdíly ve výrobě masivních ocelových odlitků oproti odlitkům běžným.