Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

    Havlíček, David
    Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
  • Letecké motory pro letouny do 2000 kg 

    Loutocký, Jiří
    Tato bakalářská práce byla vytvořena jako databáze certifikovaných leteckých motorů pro letouny o váze 450 - 2000 kg. Je rozdělena do několika částí zabývajících se různým pojetím zpracování. V první části jsou uvedeni ...