Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza kompletnosti výrobního procesu rozváděčů 

  Stokláska, Jiří
  Práce seznamuje s ABB Brno a portfoliem jejich výrobků. Popisuje proces výroby rozváděče a zaměřuje se na náplň práce jednotlivých pracovišť na výrobní lince. Stěžejní částí je analýza a rozbor hlavních příčin nekompletnosti ...
 • Comparison of manufactured and modeled solar cell 

  Strachala, D.; Hylský, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of the work is to compare the model of monocrystalline silicon solar cell in PC1D with the real solar cell structure in terms of using a model in manufacture process. Real solar cell was firstly measured and analyzed ...
 • Ekonomické přínosy z nového CNC stroje ve firmě 

  Lipinský, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá ekonomickým přínosem z nasazení nového CNC stroje ve strojírenské výrobě. Je zpracovávána pro strojírenský podnik Romotop spol. s r.o., kde CNC stroj nahrazuje starší technologie. Analýza ...
 • Hydraulický lis na lisování rotorových paketů 

  Hrnčiřík, Adam
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu konstrukčního řešení hydraulického lisu pro lisování montážního celku rotorové hřídele elektromotoru a celku rotorových paketů. Obsahem této práce jsou pevnostní výpočty a konstrukční ...
 • Identifikace a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů a jejich prevence 

  Smejkal, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá studii zaměřenou na identifikaci a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů, protože výrobní podniky jsou vystaveny silnému tlaku na snižování výrobních ...
 • Identifikace možných vad a jejich prevence ve výrobě kompozitních dílů 

  Rusek, Jan
  Předmětem této diplomové práce je využití metod FMEA a aplikace poznatků na výrobní proces společnosti Composite Components a.s. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé aplikace metody FMEA dle jejich ...
 • Izolační systémy elektrických strojů malého a nízkého napětí 

  Procházka, Jan
  V této práci jsou uvedeny vlastnosti vinutí elektrických točivých strojů a jejich izolačních systémů. Jsou zde popsány zkoušky pro testování vinutí a izolace elektrických strojů na malé a nízké napětí, jejich postupy a ...
 • Konstrukční a výrobní proces vstřikovací formy 

  Stančík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje tématu vstřikování plastů. Nejprve se zabývá konstrukčním procesem vstřikovací formy, který začíná návrhem vstřikované součásti, dále návrhem vtokového systému a v závislosti na to vhodném ...
 • Návrh činností procesního řízení zakázky 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve výrobním podniku Biokron s.r.o.. Tato společnost se specializuje na výrobu krmiv a krmných směsí pro domácí a hospodářská zvířata. V první části jsou uvedená ...
 • Návrh modernizace výrobního procesu 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této závěrečné práce je návrh modernizace výrobního procesu. Cílem této práce návrh nových strojů pro konkrétní součást, které by nahradily současné stroje použí-vané ve firmě, ve které je tato součást vyráběna. ...
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. 

  Koryčan, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. V rámci práce je zpracován návrh výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu, dále ...
 • Návrh technologie výroby formy pro plastové obaly 

  Halačka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá obráběním bloku formy na vyfukování plastových obalů ve spolupráci s firmou VBF s.r.o. Zaměřuje se na technologii 5-ti osého frézování. Dále obsahuje popisy materiálů forem i vstřikovaných ...
 • Návrh úpravy systému vydávání materiálu ze skladu do výroby ve vybrané firmě 

  Orvanová, Katarína
  Bakalárska práca je zameraná na návrh úpravy systému vydávania materiálu zo skladu do výroby spoločnosti DIEFFENBACHER–CZ, hydraulické lisy, s.r.o (DCZ). Cieľom práce je dosiahnuť zníženie hromadenia logistických prvkov ...
 • Návrh výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing 

  Torčík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing série Dragon 5. Práce navazuje na předchozí činnosti designérského týmu a pracuje s již vytvořeným modelem součásti a stanoveným materiálem. V ...
 • Obrábění rozváděcího kola z turbodmychadla 

  Hibš, Dominik
  Tématem bakalářské práce je návrh výroby rozváděcího kola do turbodmychadla. Návrh obsahuje popis součásti, volbu materiálu, strojů, nástrojů a vypracování výrobního postupu. Výstupem této práce je vytvoření NC programu v ...
 • Optimalizace procesu zásobování výrobní linky 

  Kremzová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu zásobování výrobní linky podniku JKVB, s. r. o. Vychází z analýzy procesu zásobování a zaměřuje se na nalezení jeho úzkých míst. V rámci řešení je navržena metodika stanovení ...
 • Optimalizace procesů montážní dílny 

  Bernát, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací procesů montážní dílny ve firmě Alca plast s.r.o. V teoretické části popisuju metody procesní analýzy, modelováním procesů a způsobů jejich optimalizací. V analytické ...
 • Optimalizace vybrané technologie obrábění 

  Mohyla, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti „Těleso Kola“ na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...