Now showing items 1-2 of 2

  • Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole 

    Csonka, Gábor
    Balalářská práce se zabývá problematikou mapování statického magnetického pole a metod analýzy měřených dat. Práce je zaměřená na vyhodnocení mapy magnetického pole v pracovním prostoru MR tomografu z dat změřených na ...
  • Návrh gaussmetru s tříosou měřicí sondou 

    Hejtmánek, Tomáš
    Práce se zabývá návrhem gaussmetru s tříosou měřicí sondou pro mapování magnetického pole a následnou rekonstrukci obrazu za pomoci magnetické impedanční tomografie. Komerčně dostupné gaussmetry mají pro tyto účely malou ...