Now showing items 1-9 of 9

 • Autonomní navigace vozidla na povrchu planety 

  Vaško, Marek
  Výskum hlbín vesmíru doviedol k vývoju technológii v rôznych oblastiach. Jednou z týchto oblastí je prieskum povrchu mimozemských planét. Efektívny spôsob skúmania je bezpilotné pozemné vozidlo. Práca sa zaoberá jedným z ...
 • Modelování realistické postavy 

  Palguta, Miloš
  Tento dokument pojednáva o vypracovaní diplomovej práce, ktorá sa venuje problematike modelovania realistickej ľudskej postavy. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s procesom tvorby 3D postavy. Obsahuje rýchle oboznámenie ...
 • Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou 

  Győri, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. ...
 • Trees Have the Power 

  Mikušková, Nina
  Trees Have The Power Projekt sa rozvýja od roku 2013 a zaoberá sa silou kontaktov, nadobudnutých počas života. Poukazuje na fakt, že všetci si okolo seba vytvárame svoj mikrosvet, ktorý sa každým novým človekom, ktorého ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Kraví hora 

  Podolan, Patrik
  Bakalárska práca sa zaoberá získavaním dát z terénu potrebných pre vytvorenie mapy a nakoniec aj vlastnou tvorbou účelovej mapy v mierke 1:500, súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Práca je rozdelená na dve ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

  Blaško, Erik
  V geodézií sa často stretávame s problémom ako správne interpretovať alebo previesť namerané dáta z terénu do vhodnej podoby tak aby všetky tieto zistené informácie boli jasne a zrozumiteľne podané vo forme takej, aby bola ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Halajová, Andrea
  Zameranie a tvorba účelovej mapy v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchem. S výužitím systémov Microstation, MGEO a Groma, podľa smernice pre tvorbu účelovej mapy.
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Slezáková, Gabriela
  Zameranie a vyhotovenie účelovej mapy lokality Brno – Lesná s vymedzenými hranicami v programe MicroStation. Vytvorené podľa smernice pre tvorbu účelových máp. S využitím programov: MicroStation, MGEO, Groma
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Hrušovská, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá zameraním a tvorbou účelovej mapy v meste Nové Mesto nad Váhom, lokalita park Dominika Štubňu - Zámockého - starý židovský cintorín. Vytvorená podľa smerníc pre tvorbu účelových máp. Výsledkom ...