Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq 

    Nosko, Svetozár
    Tato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado ...
  • Mobilní aplikace pro akvizici a úpravu HDR fotografií 

    Michalák, Patrik
    Hlavnou myšlienkou tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá by riešila nielen problémy generovania a spracovania HDR obsahu, ale zamerala sa aj na interakciu s užívateľom a poskytla mu viac možností v prehľadnom a ...