Now showing items 1-20 of 50

 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Autonomní navigace vozidla na povrchu planety 

  Vaško, Marek
  Výskum hlbín vesmíru doviedol k vývoju technológii v rôznych oblastiach. Jednou z týchto oblastí je prieskum povrchu mimozemských planét. Efektívny spôsob skúmania je bezpilotné pozemné vozidlo. Práca sa zaoberá jedným z ...
 • Brno Urban Dataset - The New Data for Self-Driving Agents and Mapping Tasks 

  Ligocki, Adam; Žalud, Luděk; Jelínek, Aleš (IEEE, 2020-06-01)
  Autonomous driving is a dynamically growing field of research, where quality and amount of experimental data is critical. Although several rich datasets are available these days, the demands of researchers and technical ...
 • Design tyčového mixéru 

  Kalenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá designem tyčového mixéru. Hlavní problémy, které řeší, jsou zohlednění specifických požadavků zrakově postižených aseniorů, přirozené ajasné ovládání přístroje avíce možností úchopu. Práce ...
 • Dokumentace Skalního zámku v Býčí skále - jižní část 

  Kubíčková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá speleologickým mapováním části jeskynního sytému Býčí skála v Moravském krasu. Část, která byla zmapována, se nazývá Skalní zámek. Pro účely této práce byla zpracována dokumentace pro jižní ...
 • Dokumentace Skalního zámku v Býčí skále - severní část 

  Langar, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá speleologickým mapováním části jeskynního systému Býčí skála - Skalní zámek. Podrobné měření půdorysné mapy je prováděno elektronickou metodou a to kombinací měřícího zařízení DistaX2 a softwarové ...
 • Hloubkové profilování metodou spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu 

  Průcha, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá použitím spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS) pro hloubkové profilování a 3D mapování pozinkované oceli, používané v automobilovém průmyslu. Před vytvořením výsledných hloubkových ...
 • Implementace GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení 

  Plachý, Tomáš
  Cíle této práce jsou návrh a implementace GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení. V úvodu práce shrnuje základní teorii okolo GISů a mapování. Následně je v práci rozebrán koncept mobilního mapovacího nástroje. Práce ...
 • Implementace GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení 

  Kalčík, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení. Výsledný program bude přizpůsoben pro sběr geografických dat v terénu. Program bude pracovat se standardními formáty souborů pro GIS. Velký ...
 • Informační systém pro laboratoř krmiv 

  Malý, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vývojem informačního systému pro laboratoř krmiv firmy NutriVet, s.r.o.. Definuje nezbytné pojmy spojené s problematikou výživy hospodářských zvířat a vývoje informačního systému. Zaměřuje se na analýzu ...
 • Komplexní animace v 3D Studiu Max 

  Černý, Miloš
  Tato práce má za úkol obeznámit čtenáře s uceleným postupem pro vznik komplexní počítačové animace za pomoci 3D modelovacího a animačního softwaru 3ds Max. Provede ho celým postupem od tvorby modelů, přes jejich texturování ...
 • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

  Vyroubalová, Jana
  Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...
 • Mapování prostředí 

  Juriga, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá různými možnostmi a metodami dostupnými pro zkoumání zejména podvodního prostředí. Po srovnání jednotlivých metod je práce zaměřena především na sonary a echoloty, od jejich historie, přes ...
 • Modelování realistické postavy 

  Palguta, Miloš
  Tento dokument pojednáva o vypracovaní diplomovej práce, ktorá sa venuje problematike modelovania realistickej ľudskej postavy. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s procesom tvorby 3D postavy. Obsahuje rýchle oboznámenie ...
 • Modely systému LTE 

  Navrátil, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na část nastávající mobilní sítě LTE. Konktrétně rozebírá fyzickou vrstvu LTE, která je zde rozdělena na 4 základní části: Fyzické kanály a modulace, Multiplexování a kanálová modulace, Procedury ...
 • Modulace OFDM 

  Spurný, Jan
  OFDM je v dnešní době často využívaná a důležitá modulační technologie, která umožňuje dosáhnout velkých přenosových rychlostí a zároveň je schopna obstát v rádiových komunikačních kanálech. Cílem této bakalářské práce je ...
 • Návrh pro zlepšení podnikového procesu 

  Rudykh, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení podnikového procesu v konkrétní společnosti. Vysvětluje pojem procesního řízení a přínosy neustálého zlepšování. S analýzou současného stavu je vytvořena procesní mapa. Na základě ...
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním s digitálním zpracováním náčrtů v terénu 

  Hanák, Marek
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou tvorby náčrtů při obnově katastrálního operátu novým mapováním v terénu na tabletu. Data v terénu byla zpracována pomocí programu MapOO, který byl v době mapování ve ...
 • Obnova mapováním v katastrálním území Senetářov 

  Bednář, Adam
  Tato diplomová práce pojednává o obnově katastrálního operátu. Blíže rozebírá všechny etapy obnovy. Tyto etapy jsou demonstrovány na jednom náčrtu katastrálního území Senetářov. Na základě získaných výsledků je vyhotovena ...
 • Plagiarism Detection in Program Codes Using Mapping Technique 

  Kašpar, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this paper is to introduce the problem of plagiarism and propose a method for plagiarism detection in program codes. In the first part of this paper the basic definition of plagiarism is described. Further in ...