Now showing items 1-12 of 12

 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Hodulíková, Tereza
  Diplomová práce v první části rozebírá obecně téma biometrie a hodnocení spolehlivosti biometrických systémů. Následně je popsán otisk prstu a jeho anatomické vlastnosti potřebné pro identifikaci osob. Jsou zmíněny druhy ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Ruttkay, Michal
  Diplomová práce popisuje anatomické vlastností otisků prstů a jejich uplatnění při identifikaci osoby. V teoretické části se popisuje význam papilárních linií na otiscích prstů, statistické vyhodnocení a především ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Dašek, Filip
  V biometrii využíváme fyzických znaků k identifikaci a verifikaci osob. Mezi nejznámější techniku patří rozpoznávání fyzické identity pomocí otisků prstů. Tato technika využívá jedinečných struktur, které vytváří papilární ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Dašek, Filip
  V biometrii využíváme fyzických znaků k identifikaci a verifikaci osob. Mezi nejznámější techniku patří rozpoznávání fyzické identity pomocí otisků prstů. Tato technika využívá jedinečných struktur, které vytváří papilární ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Filla, David
  Tato práce pojednává o biometrii otisku prstu. Popisuje vznik a význam papilárních linií. Dále pojednává o významu a detekci singulárních bodů, pomocí nichž lze zařadit otisk prstů do jedné z klasifikačních tříd. Jejím ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Smékal, Ondřej
  Algoritmy sloužící pro identifikaci a verifikaci osob pomocí rozpoznávání otisků prstů jsou již dlouhodobě rozšířeny a využívány ve forenzních aplikacích i v soukromém sektoru. Cílem této práce je seznámení se s různými ...
 • Generátor otisků prstů 

  Chaloupka, Radek
  Algoritmy pro rozpoznávání otisků prstů jsou známé již dlouho a přetrvává snaha o jejich pokud možno co nejlepší optimalizaci. Tato diplomová práce je ovšem na postup opačná, kdy otisky prstů nejsou rozpoznávány, ale jsou ...
 • Lokalizace bifurkací ve snímcích sítnice 

  Pres, Martin
  Mezi hlavní prvky sítnice z biometrického hlediska patří slepá skvrna, žlutá skvrna a rozložení cév v sítnici. Větvení cév je pro každého jedince unikátní a právě tato vlastnost se využívá v biometrických systémech pro ...
 • Program pro trénování daktyloskopických expertů 

  Bartoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením uživatelského rozhraní programu pro trénink daktyloskopických expertů. V prvních kapitolách je popsán historický a technický vývoj daktyloskopie. Dále jsou vysvětleny ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace obecně a následně s konkrétním pojmem identifikace osob a identifikace otisku prstu. Nastíněn je i pojem biometrie, jakožto klíčový obor pro identifikaci otisků prstu. ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace a biometrie, jež je klíčovým oborem pro identifikaci otisků prstu. Práce také čtenáře seznamuje obecně s principem a druhy počítačového zpracování a počítačové detekce ...
 • Zpracování otisků prstů 

  Kazík, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikací jedinců na základě otisků prstů. Na začátku je uveden krátký přehled biometrických metod, pomocí nichž lze provést identifikaci osob. Téma problematiky otisků prstů a jejich ...