Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vypalované formy 

  Sochová, Terézia
  Táto práca je venovaná výrobe a analýze falzifikátov odtlačkov prstov z vypaľovanej formy. Cieľom práce je vytvoriť falzifikáty odtlačkov prstov z rôznych materiálov a následne navrhnúť a implementovať algoritmus, ktorý ...
 • Automatické zlepšování kvality obrazu otisku prstu 

  Blaho, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřená na vylepšení kvality obrazu otisku prstu a na jeho kvalitativní ohodnocení. V první části práce je definován pojem otisku prstu, jsou rozebrány jeho charakteristické rysy a nejdůležitější ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Hlavatý, Matej
  Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Kubica, Roman
  Úvodní část práce je zaměřena na seznámení s principy biometrických metod zpracování otisku prstu. Obsahuje klasifikaci a popis jednotlivých typů analýz otisku prstu rozdělených dle algoritmu porovnávání identifikovaného ...
 • Demonstrační aplikace pro zpracování otisku prstu 

  Malinka, František
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude názorně a srozumitelně demonstrovat jednotlivé fáze zpracování otisku prstu. Program je implementován v jazyce C++ s využitím multiplatformní knihovny Qt pro ...
 • Detekce přerušení papilárních linií otisku prstu a jejich rekonstrukce 

  Cejpek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro úpravu papilárních linií otisku prstu, které jsou přerušeny vlivem suchého otisku prstu. Navržený algoritmus pro úpravu papilárních ...
 • Editor WSQ formátu otisku prstů pro demonstrační účely 

  Németh, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá je schopná demonštrovať jednotlivé kroky analýzy odtlačkov prstov, a ktorá vie automaticky spracovať odtlačky prstov uložených v najrozšírenejších ...
 • Morphing otisků prstů 

  Dovičic, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením realisticky vyzerajúceho odtlačku prsta s dvojitou identitou. Cieľom je návrh a následná implementácia algoritmu na vytvorenie takto zmorfovaného odtlačku. Morphovanie sa skladá ...
 • Rozpoznávání markantních rysů na nábojnicích 

  Siblík, Jan
  Cílem této práce je návrh a implementace algoritmu, který dokáže porovnat dva obrazy pláště ná- bojnice na základě markantů v nich obsažených. V první části se věnuje problematice palných zbraní, zejména z pohledu balistických ...
 • Snímač otisku prstu 

  Kovář, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou snímání otisku lidského prstu, která je v současnosti velmi aktuální a představuje nejrozšířenější biometrickou technologii. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základy ...
 • Útok hrubou silou na přístupový systém s pomocí syntetických otisků prstů 

  Polehňa, Dominik
  Práce se zabývá odolností porovnávacího algoritmu VeriFinger vůči syntetickým otiskům. V práci jsou postupně rozebrány základy otisků prstů, porovnávacích algoritmů a generátorů syntetických otisků. Celkově byly navrženy ...