Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno ...
 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Práce popisuje funkci optického kamerového systému od společnosti Vicon, který detailně zaznamenává lidský pohyb. V medicíně se technologie snímání pohybu využívána v laboratořích chůze k analýze chůze. Ve spolupráci s ...
 • Augmented Reality in CAVE 

  Kolčárek, Michal
  Tato práce se zaměřuje na technologii Cave Automatic Virtual Environment a konkrétně pak na využití principů rozšířené reality v tomto prostředí. Dává si za cíl odpovědět na otázku, zdali je možné použít v prostředí CAVE ...
 • Detekce deformovatelného pole markerů 

  Schery, Miroslav
  Tato práce se zabývá studiem rozšířené reality a návrhem algoritmu detektoru pro modifikovaný Uniform Marker Field odolný vůči deformaci. Součástí práce je studium existujících typů markerů. Důležitou součástí je popis ...
 • Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu 

  Beťko, Peter
  Tato diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti použití uniformních polí markerů pro rozšířenou realitu a doplňuje ho o možnost generování barevných polí markerů založených na obrazové předloze. Práce popisuje základy ...
 • Identifikace pohybu v prostoru 

  Šolony, Marek
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou pohybu v priestore a jeho rekonštrukciou do 3D priestoru. Navrhuje optický systém na zaznamenávanie pohybu špeciálnych značiek markerov umiestnených na žudskom tele pomocou páru kamier. ...
 • Metody vyhledávání a dokumentace optických kabelů 

  Havliš, Ondřej
  Účelem této bakalářské práce je popis vyhledávání optických kabelů za pomocí metalických prvků a EMS markerů pod zemským povrchem vhodnou metodou a dále jejich možnosti evidence a dokumentace těchto optických kabelů v ...
 • Návrh bytu pomocí rozšířené reality 

  Tuška, David
  Diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality pro návrh dispozic bytu. Cílem práce je vytvořit systém, který na základě vodících značek umístěných na stěnách bytu zjistí pozici uživatele v modelu bytu. Pozici uživatele ...
 • The Possibility of Interference Suppression by Correlation Receiver Applied to Marker Localization 

  Vestenicky, Peter; Vestenicky, Martin (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  The actual applications of the radiofrequency identification (RFID) systems in industry are focused not only on the identification but also on the localization of the RFID transponders. The special type of the RFID ...
 • Snímání a rozpoznávání 3D podpisu 

  Molitoris, Miloš
  Táto práca sa zaoberá metódami snímania podpisov v 3D priestore, výberom vhodného modelu snímania, získaním dostatočného počtu vzoriek na vytvorenie databázy a nakoniec overovaním podpisov. V prvej časti je spracovaná ...
 • Uniform Marker Fields pro Android 

  Salát, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vlastního detektoru Uniform Marker Fields a ladící aplikace pro mobilní zařízení. Implementace detektoru přináší alternativní postupy k původnímu řešení, tak aby co nejvíce ...
 • Video-manuál jako aplikace na mobilním telefonu s rozpoznáním objektů 

  Nedbálek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění počítačového vidění a rozšířené reality na mobilní platformě - operačním systému Android. Cílem této práce je demonstrovat možnosti praktického využití těchto technologií ...
 • Využití programu ArcGIS pro telekomunikační sítě 

  Štohanzl, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice vyhledání a značení přenosových tras, kde je využito metalického nebo optického kabelu. Dále o volbě vhodného programu pro vytváření a správu databáze mapových podkladů. V ...