Now showing items 1-1 of 1

  • Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu 

    Zinecker, Marek; Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
    Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and ...