Now showing items 1-20 of 124

 • Analýza trhu mobilních aplikací na platformě Android a návrh vlastní aplikace 

  Beneš, Jaroslav
  Cílem práce je sumarizovat charakteristické vlastnosti úspěšných a ziskových aplikací na trhu mobilních aplikací s platformou Android a vytvořit tak odrazový bod pro začínající vývojáře. Trh mobilních aplikací je dnes ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Faltusová, Denisa
  Diplomová práce analyzuje strategickou pozici společnosti ŠKODA AUTO na automobilovém trhu. Ke kritickému zkoumání trhu byly použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil a také McKinseyho model 7s, SWOT analýza a Králíčkův ...
 • Aplikace pro srovnávání cen produktů 

  Varadinek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace pro automatické srovnávání cen zboží. Aplikace funguje na principu, kdy uživatel zadá vstup v podobě seznamu produktů a výstupem je seznam nabídek sledovaných prodejců pro ...
 • Competitive Intelligence 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
 • Konkurenční strategie firmy, vyloučení konkurence 

  Hasanbayova, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na stávající a budoucí stav konkurenční strategii vybraného podniku a návrh na zlepšení této strategii. Specifikuje záměr vedení podniku v nejbližších pěti letech a taky navrhuje efektivní metody ...
 • Marketingovo-produktová strategie společnosti Mediahost na domácím trhu 

  Šiška, Jakub
  Tato diplomová práce navrhuje marketingovou strategii pro firmu Mediahost podnikající v oboru hostingových služeb. Strategie je zaměřená na slovenský, tedy pro společnost domácí trh. Strategie je podložená příslušnou ...
 • Marketingový plán pro MORAVOSTAV Brno, a.s. 

  Kopecká, Lucie
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje charakteristika dané ...
 • Marketingový plán pro zvýšení objemu prodeje jízdních kol v zimním období 

  Hutník, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením marketingového plánu pre budúce zimné obdobie v podniku Cyklo Cibulka. V prvej časti sa bližšie pozrieme na teoretické portfólio práce, ktoré je potrebné k vyhotoveniu marketingového ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují, v obci Kyjov 

  Ondříšek, Roman
  Diplomová práce na téma „Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v obci Kyjov“ se zabývá analýzou a porovnáváním výše nájemného u nabízených bytů v mnou zvolené lokalitě. Rozebírá faktory, které mají specifický vliv na ...
 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Nájemné bytu v Břeclavi a faktory, které je ovlivňují 

  Janek, Ondřej
  Diplomová práce popisuje současnou situaci na trhu s tržním nájemných ve městě Břeclav. Zaměřuje se na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Průzkum trhu byl proveden na základě dat z ...
 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Nájemné bytu v Uherském Hradišti a faktory, které je ovlivňují 

  Dubovská, Alena
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením v městě Uherské Hradiště a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého nájemného ...
 • Nájemné bytů v Jihlavě a faktory, které je ovlivňují v letech 2017 a 2018 

  Hlaváčková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a porovnání nájemného bytů v Jihlavě a faktorů, které mají vliv na výši nájemného. Práce obsahuje textovou i grafickou část. Pro analýzu byly použity dispozice 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, ...
 • Nájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňují 

  Jendryščíková, Adéla
  Tato diplomová práce se věnuje tématu nájemného. Je zde zkoumána výše nájemného v Karviné a faktory, které ji ovlivňují. Jde o dispozici bytu, druh stavby, vlastnictví, dále o to, zda k bytu náleží balkon či lodžie, nebo ...
 • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

  Novotný, Jaroslav
  Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...
 • Návrh komunikačních aktivit konkrétního podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačních aktivit vybraného podniku. Práce se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vzhledem k analýze a průzkumu je zpracován koncept na zlepšení ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na polský trh 

  Bui, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup společnosti UGO Trade s.r.o. na zahraniční, konkrétně na polský trh. Návrh je reakcí na silné postavení společnosti na českém trhu s čerstvými šťávami a ...
 • Návrh marketingové strategie NH Collection Olomouc Congress Hotelu 

  Zuček, Petr
  Předmětem této diplomové práce je téma marketingové strategie v prostředí cestovního ruchu. Práce se zabývá návrhem marketingové strategie hotelového provozu v tržním prostředí poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. ...