Now showing items 1-9 of 9

 • Bytová výstavba jako developerský projekt 

  Škarka, Jan
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je ...
 • Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze 

  Karásek, Roman
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT ...
 • Nájemné bytů v Ostravě a faktory, které je ovlivňují 

  Bulavová, Dáša
  Diplomová práce popisuje a analyzuje trh s nájemním bydlením ve vybraných městských obvodech v Ostravě a zkoumá faktory, které působí na výši nájemného. Databáze bytů je rozdělena podle velikosti bytů 1+kk a 1+1, 2+kk a ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Petrová, Lenka
  Hlavním předmětem diplomové práce je vypracování marketingového plánu pro nově vznikající společnost podnikající v účetnictví. První část se zabývá teorií marketingového plánování. Druhou část tvoří analýza současného stavu ...
 • Podnikatelský plán na založení nové firmy 

  Zbytková, Šárka
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nového podniku působícího v oboru gastronomie, který se bude specializovat na catering, kuchařské kurzy a výrobu cukrářských výrobků. V návrhu řešení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zedníková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení nového relaxačního centra v Ostravě. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Práce vychází z teoretických poznatků, pak ...
 • Podnikatelský záměr – Vybudování prodejny s produkty značky Apple 

  Viktorin, Ondřej
  Cílem diplomové práce je vypracování podrobné analýzy pro podnikatelský záměr vybudování prodejny s produkty značky Apple. V analytické částí je zkoumán vybraný trh a také podmínky za kterých je možné vybudovat oficiální ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Lhota, Jiří
  Tato práce je zaměřená na aplikování marketingových analýz při posuzování stavebního projektu z investorského hlediska. Cílem této práce je aplikovat vybrané marketingové analýzy na konkrétním případě z praxe a ukázat ...
 • Založení malého podniku 

  Belková, Eva
  Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se výrobou cyklistických brašen v Bučovicích. Práce je rozdělena do tří základních částí. První část popisuje ...