Now showing items 1-2 of 2

  • Kolísání ceny stavebního produktu podle situace na trhu 

    Šabata, Petr
    Podstatou řešené problematiky je stanovení hodnoty nemovitosti v porovnání s hodnotou stavební dodávky za tu stejnou nemovitost. Hodnota je určena jednak dodávkou stavební produkce a také pomocí jednotlivých metod obvyklých ...
  • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

    Havlíčková, Eva
    Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...