Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikační strategie podniku 

  Uherková, Marie
  Diplomová práce se zabývá online marketingem, respektive optimalizací marketingové komunikační strategie s vytvořením krátkodobé marketingové kampaně pro webovou stránku zabývající se online vývěskou pracovních nabídek na ...
 • Marketing internetového obchodu 

  Popolanský, Jiří
  V mé diplomové práci se budu zabývat tématem marketingu internetového obchodu. V teoretické části se zaměřím na nalezení vhodných nástrojů marketingové podpory. V praktické části zejména na analýzu současné situace v ...
 • Návrh marketingové kampaně podniku 

  Jurigová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Rosická, Markéta
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav marketingového plánu společnosti Shine&Shine a vizi nového plánu k rozšíření řady svých produktů a expanzi značky do zahraničí. První část je zaměřena na teoretické hledisko ...
 • Tvorba marketingové kampaně podle národnosti spotřebitele 

  Tsap, Yuliya
  Tato diplomová práce se zabývá kulturními odlišnostmi a tvorbou marketingové kampaně podle národnosti spotřebitele. V teoretické části jsou rozebrány principy marketingové kampaně, interkulturního marketingu a kulturních ...