Now showing items 1-20 of 173

 • Design manuál a marketingová komunikace outdoorové firmy 

  Süssová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu základních designových prvků začínající firmy podnikající v oboru prodeje outdoorového oblečení. S ohledem na design bude dále navržena marketingová komunikace pro fázi průniku ...
 • Fuzzy Similarity Used by Micro-Enterprises in Marketing Communication for Sustainable Development 

  Schüller, David; Doubravský, Karel (MDPI, 2019-09-30)
  The purpose of this paper is to present fuzzy reasoning as a formal tool for determining the differences in perception of individual communication channels by customers. These differences in customer perception are important ...
 • Inovace marketingového plánu mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingového plánu pro Beskydskou laťku. ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Matyášová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh ...
 • Komunikační mix fitcentra 

  Matyášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou v oblasti sportu, zaměřenou převážně na fitness centra. Je zde zkoumán současný komunikační mix malého fitness centra včetně jeho služeb. Po zjištění stávajícího ...
 • Komunikační mix podniku 

  Dlabal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy marketingu a ...
 • Komunikační mix podniku 

  Stoklasová, Adriana
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom komunikačného mixu pre FLEA micropho-nes. Vysvetľuje dôležití pojmy a princípy, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou marketingu. Potom je prevedená podrobná analýza súčasného stavu ...
 • Komunikační mix ve společnosti GRIMALDI, SPOL. S R. O. 

  Lukáčová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení a rozšíření nástrojů komunikačního mixu společnosti, vedoucí ke zvýšení počtu nových zákazníků společnosti Grimaldi spol. s r. o., jedná se o malou společnost, která se ...
 • Komunikační mix ve společnosti servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Komunikační mix ve společnosti servis Feňo“ je analýza současného stavu podniku, odhalit eventuální možné nedostatky a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Komunikační plán základní školy 

  Dostálová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikačního plánu vybrané základní školy. Součástí komunikačního plánu je analýza současného stavu včetně zhodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb organizace. Na ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro podnik Zlatá Rezerva. Tento návrh má za úkol rozšířit a optimalizovat současnou komunikační strategii podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Menoušek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vhodného návrhu komunikační strategie pro internetový obchod Luxusní pera Brno. Řešení vychází z detailní analýzy obchodu. První část je věnována historickému vývoji marketingu a ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Horáková, Vladimíra
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vhodné komunikační strategie pro společnost TOPNET Services, s.r.o. První část popisuje teorii související s touto problematikou. Následující analytická část je nejdříve zaměřena ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kubíček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu komunikační strategie pro Hotel U Divadla ve Znojmě. První část práce popisuje teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje. V další je zpracován marketingový mix ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kyselková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné komunikační strategie pro kavárnu Pražírna Kyjov s.r.o. Samotnému návrhu předchází analýza současného stavu společnosti a vlastní marketingový průzkum. První část práce obsahuje ...
 • Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko 

  Vomela, Radim
  Tato diplomová práce s názvem „Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko“ se zabývá marketingem a převážně komunikační strategií. Cílem práce je vytvořit návrh komunikační strategie pro vybranou firmu. První část ...
 • Komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o 

  Masaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie.
 • Komunikační strategie pro konkrétní firmu 

  Mlčková, Helena
  Diplomová práce, na základě teoretických poznatků z oblasti marketingu a marketingové komunikace, analýzy vnitřního i vnějšího okolí firmy a jejích zákazníků, definuje současný stav společnosti a navrhuje možnou komunikační ...
 • Komunikační strategie pro společnost Monsanto, s.r.o. 

  Mikulcová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikační strategie pro společnost Monsanto s.r.o. zabývající se zemědělskými produkty. Práce popisuje obecné a oborové okolí společnosti, společnost samotnou a na základě těchto ...