Now showing items 1-7 of 7

 • Marketingová strategie hotelu Luční bouda 

  Šaršonová, Michaela
  Tato diplomová práce je zpracována pro horský hotel Luční bouda. Zkoumá situaci na trhu ubytovacích služeb a navrhuje řešení pro zvýšení turistické atraktivity hotelu. Teoretická část se věnuje marketingu v cestovním ruchu ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Vytlačil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením firmy ve společnosti zaměřené na poskytování služeb. Práce se snaží podrobně analyzovat stávající situaci společnosti a marketingové procesy a nástroje, jež jsou ve ...
 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Bičan, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje návrhem marketingové strategie společnosti Wood cité, která se mimo jiné zabývá prodejem dřevařských výrobků. V teoretické části práce je popsáno marketingové řízení a prostředí. Praktická část ...
 • Uplatnění marketingu v řízení podniků, zaměřených na poskytování služeb 

  Matochová, Jolana
  V mojí závěrečné práci jsem se rozhodla věnovat společnosti Veletrhy Brno, a. s., jejíž produkt, tedy veletrhy, zkoumám z pohledu marketingového nástroje. Provedla jsem srovnání s ostatními nástroji a analyzovala argumentaci ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Janošík, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového řízení vybraného golfového klubu – občanského sdružení. Jedná se o analýzu současného stavu využití marketingu v řízení golfového klubu a nalezení vhodných způsobů ...
 • Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku 

  Milichovský, František; Šmakalová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
  Purpose of the article: is to present the selected data obtained from primary research, which concerns the choice of marketing activities use in the Czech business environment in view of their size. The current highly competitive ...