Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Koutná, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení komunikačního mixu vybraného podnikatele Marka Argana, který podniká v oblasti prodeje thajského zboží a zároveň nabízí služby v podobě lekcí jógy a masáží. Práce je rozdělena ...
 • Návrh marketingové strategie pro elektronický obchod 

  Ciklová, Petra
  Tato diplomové práce je zaměřena na výběr odpovídající marketingové strategie pro elektronický obchod Nejenchlebem.cz. Základem je provedení analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy a na základě těchto provedených analýz ...
 • Tvorba strategie elektronického obchodování 

  Charvát, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržena strategie elektronického obchodování, která ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Zeman, Milan
  Bakalářská práce identifikuje a analyzuje marketingové nástroje a činnosti společnosti Happycatering s. r. o., která poskytuje služby v oblasti cateringu. Poté jsou analýzy vyhodnoceny a navržena nová či pozměněná opatření ...