Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie podniku 

    Pelán, Radim
    Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu e-shopu Brašničky.cz provozovaného společností OPTIMAL TWIN s.r.o. V první části popisuje teorii marketingu se zaměřením na online marketing. Druhá část se věnuje ...
  • Návrh reklamní kampaně společnosti SAMOHÝL OLOMOUC a.s. 

    Hudek, Martin
    Předmětem této bakalářské práce je návrh reklamní kampaně pro společnost SAMOHÝL OLOMOUC a.s. Teoretická část obsahuje hlavně teoretická východiska práce, základní pojmy, termíny a metody práce. Analytická část se zabývá ...