Now showing items 1-20 of 177

 • Inovace marketingového plánu mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingového plánu pro Beskydskou laťku. ...
 • Marketingová komunikace 

  Buršík, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení ...
 • Marketingová strategie firmy 

  Kozelek, Pavel
  Předmětem diplomové práce je „Marketingová strategie firmy“, která je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Hlavním cílem diplomové práce je návrh marketingové strategie výrobního podniku, se zaměřením ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Marketingová strategie soukromé oční ordinace 

  Roman, Aleš
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro soukromou oční ordinaci. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kalina, František
  Diplomová práce s názvem „Marketingové plánování ve stavebním podniku“ se zabývá návrhem marketingového plánu stavební společnosti Mlátek s.r.o. Na základě marketingových analýz určuje současnou situaci podniku, analyzuje ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Marketingové procesy ve stavebnictví se zabývá marketingovými procesy ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. Součástí práce je analýza současné situace a návrh marketingového plánu. Obě tyto části ...
 • Marketingové strategie vybrané firmy 

  Svatý, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mezinárodní marketingové strategie pro anglickou společnost Gourmet Burger Kitchen, která by ráda expandovala na zahraniční trhy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část ...
 • Marketingový mix společnosti "Purlive s.r.o." 

  Padrta, Lukáš
  Bakalářská práce bude zaměřena na analýzu a vytvoření marketingového mixu společnosti Purlive s.r.o. Jelikož je firma na trhu nová, bude tedy i vznikat nový marketingový mix, ve kterém se nejvíce zaměřím na výrobek, cenu, ...
 • Marketingový plán 

  Tupý, Maroš
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre slovenské popredné vinárstvo VILLA VINO RAČA. Je zložená zo štyroch častí. V Prvej časti sa budem venovať vymedzeniu problému a následnému cieľu práce. V ...
 • Marketingový plán 

  Koutný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu marketingového plánu pro vybranou firmu. Zvolenou firmou je KTV servis s.r.o, která se zabývá prodejem ve stavebnictví. Konkrétní pozornost bude věnována charakteristice ...
 • Marketingový plán 

  Sedláčková, Veronika
  Diplomová práce je zpracována na marketingový plán pro VMD drogerii v Uherském Hradišti. Teoretická část obsahuje informace z oblasti marketingového plánu a postupů při jeho vytváření, které jsou podloženy literárními ...
 • Marketingový plán cestovní kanceláře 

  Šotola, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového plánu pro cestovní kancelář AVANTI-TOUR. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. V první teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu. ...
 • Marketingový plán eventu 

  Hájková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení návrhu marketingového plánu Slováckého beachového léta. Diplomová práce se člení na tři základní části. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingu, na základě ...
 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Marketingový plán nového projektu 

  Čikl, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro založení společnosti Climbing land. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje vypracování analýz ...
 • Marketingový plán podniku 

  Baiglová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu aktuálního stavu firmy, zjištění nedostatků a návrh nového řešení a zlepšení. První část práce je teoretická, se zaměřením na základní ...
 • Marketingový plán pro BT SERVIS 

  Bilíková, Eva
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro společnost BT servis, která plánuje otevřít novou pobočku v Jihomoravském kraji. V první části jsou představena teoretická východiska, která se vztahují ke ...
 • Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o. 

  Běčáková, Hana
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Daniel’s Donuts, s.r.o. a následné zavedení těchto marketingových strategií do řízení společnosti. Tato firma se zabývá nejen ...