Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingová strategie 

  Machová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu cukrářské dílny Tak to upeč, kterým jsou kurzy pečení. Podkladem pro vytvoření vhodné marketingové strategie jsou teoretické poznatky ...
 • Návrh marketingové strategie spolku 

  Hrazdírová, Natálie
  Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a ...
 • Podnikatelský záměr - uvedení nového produktu na trh 

  Renč, Miroslav
  Hlavním tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru, který se zabývá uvedením nové odrůdy vína na trh. Konkrétně se jedná o rodinné vinařství Kadrnka, které produkuje typické i nové odrůdy vín. Má práce ...