Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Šimo, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na postupy pre vytvorenie a propagáciu elektronického obchodu. V práci je spracovaný prehľad marketingových kanálov, ktoré môžu byť použité pre zviditeľnenie elektronického obchodu u zákazníkov. ...
 • Analýza marketingové strategie vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straňanek, Juraj
  Zostavenie správnej marketingovej stratégie je veľmi dôležité pre každú spoločnosť, ktorá vyvíja svoje podnikateľské aktivity za účelom kumulovania zisku. Dôkladne premyslená marketingová stratégia je prvým krokom k ...
 • Aspen Aerogels: internacionalizace izolačních materiálů na bázi nanotechnologií 

  Vastušková, Valéria
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu a následné vyhodnotenie trhu v Juhovýchodnej Európe z hžadiska potenciálu a možnosti budúceho investovania a pôsobenia firmy Aspen Aerogels v tomto regióne. Firma Aspen Aerogels ...
 • Internetová reklama pro MSP 

  Molnár, Peter
  Cielom práce je poukázať na hlavné formy internetovej reklamy, ktoré sa používajú pri reklamných kampaniach. Dalšími cielmi je poukázať na využitie internetovej reklamy z pohladu MSP ako aj návrh reklamnej kampane za ...
 • Marketingová strategie firmy BIOlight pro český trh 

  Pagáč, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie marketingovej stratégie pre firmu BIOlight, ktorá sa zaoberá predajom biolámp. Firma plánuje vstup na Český trh a potrebuje vyhovujúcu marketingovú stratégiu. Moja diplomová ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Haščáková, Veronika
  Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza súčasnej situácie vybraného podniku a následne návrh marketingovej stratégie, prostredníctvom ktorej by podnik mal dosiahnuť stanovené ciele.
 • Marketingová strategie společnosti MOTORTEC, spol s r.o. 

  Pócsová, Lilla
  Diplomová práca sa zaoberá marketingovou stratégiou spoločnosti Motortec, spol. s r. o. Firma je autorizovaným predajcom vozidiel značiek Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Jeep a poskytuje autorizovaný servis vozidlám všetkých ...
 • Marketingová Strategie vstupu Kolumbijské firmy Hamacas RGV na Evropský trh 

  Vastušková, Valéria
  Hlavnou úlohou diplomovej práce je analýza potenciálu Európskeho trhu na vstup Kolumbijskej firmy Hamacas RGV a navrhnutie stratégie vstupu. Táto firma sa už niekožko rokov venuje ručnej výrobe výlučne tradičných kolumbijských ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Guštafíková, Michaela
  Táto diplomová práca sa zameriava na vypracovanie návrhu marketingovej stratégie a odporúčaní pre spoločnosť Petit Press, a.s., ktorá vlastní zľavový agregátor Zľavy.sme.sk.. Prvá časť práce popisuje jednotlivé ciele práce. ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Marketingový plán pro zvýšení objemu prodeje jízdních kol v zimním období 

  Hutník, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením marketingového plánu pre budúce zimné obdobie v podniku Cyklo Cibulka. V prvej časti sa bližšie pozrieme na teoretické portfólio práce, ktoré je potrebné k vyhotoveniu marketingového ...
 • Návrh elektronického obchodu pre firmu Kniha Marcela Kutejová 

  Plško, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu pre kníhkupectvo Marcela Kutejová, ktoré sa rozhodlo rozšíriť svoje pole pôsobnosti na internet. Návrh je riešený z dvoch hžadísk, a to z hžadiska marketingového ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti PROTEUS s.r.o. 

  Šimko, Vladimír
  Predmetom bakalárskej práce je návrh marketingovej stratégie pre spoločnosť Proteus s.r.o. Navrhnutá stratégia je zameraná na zvolený cieľový trh a je vytvorená na základe analýzy prostredia, v ktorom sa firma pohybuje a ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti ŠPORT PROGRESS 

  Maslen, Roman
  Ciežom tejto práce je navrhnúť marketingovú stratégiu pre spoločnosť ŠPORT PROGRESS, za účelom upevnenia pozície na trhu. Práca obsahuje teoretické východiská, charakteristiku podniku, analýzu súčasnej situácie a návrh ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané firmy 

  Kruljacová, Anna
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie vybranej spoločnosti. Návrh bol realizovaný na základe požiadavok start-up spoločnosti, ktorá sa zaoberá predovšetkým vývojom softvéru, chce expandovať do zahraničia ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Šimko, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh marketingového plánu pre vybranú spoločnosť HEMATIT Košice, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom šperkov. Analýzami vonkajšieho a vnútorného prostredia sa zistí súčasná situácia ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Simeunovičová, Daniela
  Diplomová práca sa venuje rozvoju konkurencieschopnosti súkromnej materskej škôlky. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky z odbornej literatúry ohľadne konkurencieschopnosti, ktoré sú následne využité v praktickej časti. ...