Now showing items 1-7 of 7

 • Marketingová strategie hotelu Luční bouda 

  Šaršonová, Michaela
  Tato diplomová práce je zpracována pro horský hotel Luční bouda. Zkoumá situaci na trhu ubytovacích služeb a navrhuje řešení pro zvýšení turistické atraktivity hotelu. Teoretická část se věnuje marketingu v cestovním ruchu ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Fraňková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího marketingového mixu a návrh nového mixu pro stavební společnost ABC. Diplomová práce je zpracována v podmínkách středně velkého podniku. V teoretické části se zabývám tvorbou ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Vytlačil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením firmy ve společnosti zaměřené na poskytování služeb. Práce se snaží podrobně analyzovat stávající situaci společnosti a marketingové procesy a nástroje, jež jsou ve ...
 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Bičan, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje návrhem marketingové strategie společnosti Wood cité, která se mimo jiné zabývá prodejem dřevařských výrobků. V teoretické části práce je popsáno marketingové řízení a prostředí. Praktická část ...
 • Uplatnění marketingu v řízení podniků, zaměřených na poskytování služeb 

  Matochová, Jolana
  V mojí závěrečné práci jsem se rozhodla věnovat společnosti Veletrhy Brno, a. s., jejíž produkt, tedy veletrhy, zkoumám z pohledu marketingového nástroje. Provedla jsem srovnání s ostatními nástroji a analyzovala argumentaci ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Janošík, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového řízení vybraného golfového klubu – občanského sdružení. Jedná se o analýzu současného stavu využití marketingu v řízení golfového klubu a nalezení vhodných způsobů ...