Now showing items 1-5 of 5

 • Marketingové aktivity sportovní organizace 

  Trčková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spolku Sportuj s námi. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingu především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingových ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Řičánek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou ...
 • Rizika spojená s marketingovými aktivitami 

  Jirků, Edita
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik spojených s marketingovými aktivitami společnosti Innovatrics s.r.o. Práce se dělí na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickými východisky, druhá obsahuje ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy na B2B trhu 

  Kotasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem marketingových aktivit firmy na B2B trhu. Teoretická část je zaměřena na B2B marketing, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy a na marketingové aktivity na tomto trhu. V ...
 • Řízení developerského projektu 

  Zukalová, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces plánování a realizace developerského projektu. Zaměřuje se zejména na popis a analýzu jednotlivých fází projektu a to především z hlediska jejich řízení a eliminace potencionálních ...