Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šlosárková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků vybrané thajské restaurace v Brně. Pomocí relevantních metod jsou navržena vhodná opatření vedoucí ke zvýšení dosavadní úrovně spokojenosti zákazníků. K tomu ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Matušková, Romana
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem zaměřený na spokojenost zákazníků firmy Wellness studio Zdeňka. Pomocí dotazníku, jako základního nástroje marketingového výzkumu, zjišťuje spokojenost zákazníků s marketingovým ...
 • Marketingový mix Jazykové školy Presto 

  Zapletalová, Klára
  Předložená diplomová práce se soustředí na analýzu současného marketingového mixu jazykové školy Presto, konkrétně jeho veřejnostní složky, a na základě získaných poznatků předkládá doporučení, jejichž aspirací je jeho ...
 • Návrh marketingové strategie spolku 

  Hrazdírová, Natálie
  Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti CARent, a.s. 

  Danielová, Magda
  Bakalářská práce řeší zlepšení stávajícího marketingového mixu společnosti CARent, a.s. na základě teoretických poznatků a provedené analýzy současného stavu společnosti. Výsledky práce vychází z analýzy spokojenosti ...