Now showing items 1-20 of 60

 • Analýza přínosů projektů OHK Brno pro podnikatele v regionu 

  Majer, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou přínosu projektů Obchodní a hospodářské komory Brno pro podnikatele v regionu. V diplomové práci je popsána struktura a fungování komory a též jednotlivé její projekty. Pro hodnocení jsou ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Zajková, Dagmar
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně pro firmu TEWECO GROUP s.r.o., která poskytuje připojení k síti internet v hodonínském okrese. Teoretická část popisuje problematiku ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šlosárková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků vybrané thajské restaurace v Brně. Pomocí relevantních metod jsou navržena vhodná opatření vedoucí ke zvýšení dosavadní úrovně spokojenosti zákazníků. K tomu ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Rytina, Daniel
  Bakalářská práse se soustředí na zjištění analýzy spokojenosti zákazníků v oblasti služeb. Konkrétně se pak jedná o služby spojené s mytím vozidel. Tato práce je zpracována ve firmě Auto-Profi a rovněž zahrnuje návrh na ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Žambochová, Alice
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a na návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. První část práce je věnována teoretickému podkladu na dané téma. V další části je provedena analýza současné situace ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Bičan, Jan
  Bakalářská práce se týká analýzy spokojenosti zákazníků. Konkrétně se jedná o spokojenost zákazníků firmy AZUB bike s lehokoly této značky. Zároveň na základě zjištěných údajů jde o stanovení návrhů na zvýšení spokojenosti ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kelarová, Michaela
  Tématem této diplomové práce je Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na její zlepšení. Zaměřuje se na analýzu společnosti youngprimitive a spokojenosti jejich zákazníků. Srovnává a aplikuje teoretická východiska se ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Junková, Eliška
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků kavárny a cukrárny Smile a navrhnout opatření na zvýšení její úrovně. První část práce uvádí teoretické podklady pro marketingový průzkum spokojenosti zákazníků. V ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Benešová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií malého hotelu. Teoretická východiska práce vytváří teoretický podklad pro další část práce, která seznamuje s hotelem a jeho marketingovým mixem. Na základě provedených ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stehlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro brněnskou lékárnu U lázní. Úkolem je posoudit současný stav a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení a zefektivnění ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Matušková, Romana
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je analyzovat současný stav společnosti Electro World a na základě výsledků vlastního průzkumu navrhnout komunikační mix pro oblast města Brna. První ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kubíček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu komunikační strategie pro Hotel U Divadla ve Znojmě. První část práce popisuje teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje. V další je zpracován marketingový mix ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kyselková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné komunikační strategie pro kavárnu Pražírna Kyjov s.r.o. Samotnému návrhu předchází analýza současného stavu společnosti a vlastní marketingový průzkum. První část práce obsahuje ...
 • Marketingová komunikace 

  Bulínová, Sabina
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Hervis. První část práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je představena společnost, její marketingový mix a komunikační mix. Na základě ...
 • Marketingová komunikace 

  Klímová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti ENDEKA s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, druhá část analyzuje současnou situaci ...
 • Marketingová komunikace 

  Zamazalová, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací zkoumané společnosti EMOS spol. s r.o. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska potřebná k objasnění dané problematiky, ...
 • Marketingová komunikace 

  Šmahelová, Nina
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného sportovního klubu v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
 • Marketingová strategie 

  Kománková, Magdaléna
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření vhodné marketingové strategie na základě analýz vnějšího i vnitřního okolí a vlastního průzkumu pro firmu KOMÁNEK, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Křešťák, Filip
  Diplomová práce se věnuje problematice revitalizace e-shopu a jejím hlavním cílem je na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro produktové řady nabízené na e-shopu ...