Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový průzkum 

    Solčanský, Marek
    Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovým prieskumom odvetvia solárnej energetiky, kde hlavným ciežom je oslovenie potenciálnych zákazníkov a zistenie ich potrieb, názorov a existujúcich prekážok investovania do odvetvia. ...
  • Návrh na zvýšení efektivnosti práce v dané firmě s použitím VB 

    Lepeň, Róbert
    Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a následne uviesť do praxe riešenie, ktoré bude pomáhať zvyšovať efektívnosť práce na pracovisku v danom podniku. Súčasťou práce bude analýza daného konkrétneho problému a následná ...