Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava 

    Franek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a ...
  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

    Vinkler, Luboš
    Tato diplomová práce analyzuje problematiku nezaměstnanosti v okrese Prostějov od roku 2003 do konce první poloviny roku 2007. Obsahuje rozbor struktury nezaměstnaných ve vztahu k délce nezaměstnanosti, věku a vzdělání. ...