Now showing items 1-2 of 2

  • Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků 

    Javorská, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi ...
  • Senzorické hodnocení různých typů masných výrobků 

    Lanžhotská, Aneta
    Diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením vybraných druhů masných výrobků, konkrétně klobás. Byly porovnány různé druhy klobás, které obsahovaly množství přidaných chemických látek a koření. V teoretické části byl ...