Now showing items 1-20 of 33

 • Bytový dům 

  Repatý, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se 3 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Bytový dům je umístěn ve Valašských Kloboukách, konkrétně na parcele č. 2100/2 v ulici Luční. V budově se nachází celkem 6 ...
 • Bytový dům 

  Kříž, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu. Bytový dům se nachází v Jihomoravském kraji v obci Stanoviště. Bytový dům je samostatně stojící v mírně svažitém terénu, ...
 • Bytový dům 

  Hajiyev, Mustafa
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu. Nachází se v Brně-venkov, v katastrálním území Hrušovany u Brna. Bytový dům leží na svažitém pozemku a je orientován na severní stranu. ...
 • Centrum technických služeb 

  Babinec, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem objektu, určeném jako zázemí technických služeb v obci Ivančice. Dle požadavků zadavatele objekt obsahuje následující části: zázemí pro 25 zaměstnanců, místnost provozního elektrikáře se skladem, ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Hotel Karpaty ve Valašských Kloboukách 

  Káňová, Anna
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci hotelu s restaurací, který se nachází ve Valašských Kloboukách. Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Kapacita ubytování je 43 osob, kapacita restaurace ...
 • Hrubá vrchní stavba bytového domu, Žďár nad Sázavou 

  Balarinová, Pavla
  Bakalářská práce obsahuje dvě technologické etapy pro objekt bytového domu ve Žďáře nad Sázavou. Z dokumentace vyplývají technologické postupy při provádění jednotlivých etap, časové plány a srovnání rozpočtových nákladů ...
 • Penzion s vinným sklípkem 

  Grégrová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby penzionu vinného sklípku. Penzion má tři nadzemní podlaží, kde jsou v 1NP situovány společenská místnost vhodná také pro pořádání ...
 • Penzion v Brně 

  Budina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce budovy penzionu v Brně. Část objektu je pod úrovní terénu, nosnou konstrukci zde tvoří monolitické železobetonové rámy a na ně uložena spojitá ...
 • Polyfunkční dům 

  Volková, Markéta
  Předmětem diplomové práce je řešení projektové dokumentace polyfunkčního domu nacházejícího se v Kroměříži. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepený. V suterénu jsou sklepní kóje, dílna, sklad, technická místnost ...
 • Polyfunkční dům v Karviné 

  Varmus, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v Karviné. Jedná se o novostavbu, která je funkčně a dispozičně rozdělená na část komerční, část ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu 

  Brůžek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu. Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních technologických etap s podrobnějším zaměřením na ...
 • Realizace hrubé stavby bytového domu v Jundrově 

  Vons, Matěj
  Bakalářská práce řeší realizaci vrchní hrubé stavby bytového domu v Jundrově. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, návrh skladby filigránového ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka 

  Frišová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice 

  Pozler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro zdění a monolitické konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, dopravu materiálu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Boskovicích 

  Přikryl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá realizací vrchní hrubé stavby bytového domu v Boskovicích. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, podrobný časový ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby herního centra Brno 

  Podškubka, Martin
  Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby herního centra Brno, která obsahuje tři rozdílné technologické postupy provádění. Je to montáž skeletu, betonáž monolitických prvků a zdění svislých nosných a nenosných ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné 

  Mikulka, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné. Práce obsahuje technologické předpisy pro zdění svislých nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Předpisy jsou ...
 • Rekreační centrum 

  Mlkvíková, Nikola
  Předmětem diplomové práce s názvem „Rekreační centrum“ je zpracování projektové dokumentace stavební části. Jedná se o objekt s ubytovacími jednotkami, relaxačním centrem, restaurací a s tím spojenou kuchyní. Rekreační ...
 • Residential building 

  Almeida, Adérito Cláudio Lopes de
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu. Nachází se v Brně, katastrálním území Nového Lískovce. Bytový dům leží na svahu a je orientován na jižní stranu. Má dvě nadzemní podlaží ...