Now showing items 1-2 of 2

  • Počítačová simulace procesů 

    Čech, Michal
    Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté ...
  • Úprava kalů z čistíren odpadních vod před jejich dalším využitím 

    Pěček, Jan
    Průmyslová výroba buničiny je velmi energeticky náročná. Snahou je co nejvíce využít vloženou energii, vložené suroviny a minimalizovat odpad. Vedle vlastního produktu - buničiny vzniká velké množství organicky znečištěných ...